Közgyógyellátás alanyi jogon

Így kaphatsz közgyógyellátást! – Közgyógyellátás alanyi jogon

Joghely: Az 1993. évi III. törvény 49-53. §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35-49. §-a szabályozza az ellátást. A gyógyszerkeret 2017. évi összegét a 2016. évi C. törvény 66. §-a szabályozza.

Az ellátás típusa: Természetbeni

Az ellátás jövedelmi helyzettől független:
Leírás: KÖZGYÓGYELLÁTÁS KÉT JOGCÍMEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG: 1) alanyi 2) normatív. A JÁRÁSI HIVATAL ALANYI JOGCÍMEN közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek a kérelmére aki a Jogosultság részben felsorolt ellátások valamelyikében részesül. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy TÉRÍTÉSMENTESEN JOGOSULT a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KERETÉBEN RENDELHETŐ GYÓGYSZEREKRE GYÓGYSZERKERETE EREJÉIG b) egyes, külön jogszabályban meghatározott GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKRE c) ORVOSI REHABILITÁCIÓ céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. GYÓGYSZERKERET egyéni gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze. AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2015. évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet.

(Ez éves szinten 144.000 Ft). AMENNYIBEN AZ EGYÉNI RENDSZERES GYÓGYSZERKÖLTSÉG A HAVI 1000 FT-OT NEM ÉRI EL, EGYÉNI GYÓGYSZERKERET NEM KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA. AZ ESETI KERET minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2015-ben 6000 Ft. A gyógyszerkeret csak az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. A GYÓGYSZER TÉRÍTÉSI DÍJÁT NEM LEHET RÉSZBEN GYÓGYSZERKERETBŐL, RÉSZBEN A JOGOSULT SAJÁT KÖLTSÉGÉBŐL FEDEZNI. ( Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt azonban a gyógyszerkeretből még rendelkezésre álló, a jogosult részére rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő maradványösszeg a gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, ebben az esetben a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a közgyógyellátott fizeti meg.)

Az ellátásra jogosultak: Tartósan beteg gyermek, Súlyosan fogyatékos gyermek, Tartósan beteg személy, Súlyosan fogyatékos személy, Egyéb, jogszabály által meghatározott pénzellátásban részesülő személy, Megváltozott munkaképességű személy, Egészségkárosodott személy
A jogosultság feltétele: ALANYI JOGCÍMEN KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA JOGOSULT A JÖVEDELMI HELYZETTŐL ÉS A HAVI RENDSZERES GYÓGYSZERKIADÁSTÓL FÜGGETLENÜL: az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül; az, aki rokkantsági ellátásban részesül,az alábbi esetekben: 1) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket 2) aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult; aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult; aki öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült az 1) illete 2) pontban ismertettek szerint.

Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes járási (budapesti kerületi) hivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak
Az igény benyújtásának formája: A közgyógyellátás iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a kormányrendelet 10. számú mellékletét képező igazolást, a háziorvos tölti ki. Ezen kívűl a jövedelmi feltételek fennállását is igazolni kell. A háziorvosi igazolást – a beteg szignóját követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a -háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez – szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is. NEM KELL CSATOLNI A HÁZIORVOS IGAZOLÁSÁT, HA A KÉRELMEZŐ NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY EGYÉNI GYÓGYSZERKERET MEGÁLLAPÍTÁSÁRA NEM TART IGÉNYT

Be the first to comment on "Közgyógyellátás alanyi jogon"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


4 × 5 =

error: Content is protected !!