Így kaphat havi 50 ezer forint extra pénzt, ezentúl minden hónapban, amire nem is számított:

Így kaphat havi 50 ezer forint extra pénzt, ezentúl minden hónapban, amire nem is számított:

Hatáskörrel rendelkező szerv/szervezeti egység:
Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához javasoljuk ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat , az emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási
díjat megállapító határozat , illetve a gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat benyújtását vagy beküldését.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Írásban postai úton, elektronikusan vagy személyesen az igénylő lakóhelye szerint illetékes a TnyR. 2. § (1) bekezdése szerinti általános hatáskörű nyugdíj – megállapító szervnél vag y kormányablakban. Formanyomtatvány kitöltése szükséges.

Elérhetősége:
a www.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő:
45 nap

Ügymenet rövid leírás:
A tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) az a Magyarországon élő
magyar állampolgár (valamint az Szt. 3. § (1) bekezdés b)

d) hatálya alá tar tozó személy) jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, és e tevékenység alapján
ápolási díjban részesült, és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében
nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított
családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban)
részesült, a GYES idejét–legfeljebb 10 éves időtartamban–hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.
Főbb különös eljárási szabályok: –
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/19 97. (X.6) kormányrendelet,
Az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 20 16. évi CL. törvény, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény,
A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról s zóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény .
Az ügy intézését segítő útmutatók:
A tájékoztatók elérhetők www.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: A tartós ápolást végzők időskori támogatása
iránti igény elbírálásához elnevezésű kérelem -adatlap.

Be the first to comment on "Így kaphat havi 50 ezer forint extra pénzt, ezentúl minden hónapban, amire nem is számított:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


kettő × kettő =

error: Content is protected !!