Rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás 2019: ezek változnak!

Rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás 2019: ezek változnak!

Itt a friss tájékoztató:

Az, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.

Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Mikortól állapítható meg az ellátás?

A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállása esetén az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát az orvosszakértői szerv által meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.

Szükséges- e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.

Mennyi a rokkantsági járadék összege?

A rokkantsági járadék összege meghatározott összegű, 2018. január 1-től 36.365.- Ft.

Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?

Akkor, ha

a jogosult részére nyugellátást állapítanak meg, vagy
ha a járadékos egészségkárosodása a 70 százalékot már nem éri el.
Ki terjesztheti elő az igényt és hol?

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.

Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.

Az igény az erre a célra rendszeresített K04 számú formanyomtatvány kitöltésével, és a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél történő benyújtással érvényesíthető, amelyekhez mellékelni kell

az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a háziorvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló”),
az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült,és
gondnokolt esetében a gondnokrendelésről szóló határozatot.
A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A rokkantsági járadékos jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre.

Jogszabály:

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

Be the first to comment on "Rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás 2019: ezek változnak!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


4 × 1 =

error: Content is protected !!