Utazási kedvezmény 2019: közalkalmazottaknak, diákoknak, nyugdíjasoknak >>

Utazási kedvezmény 2019: Utazási kedvezmény közalkalmazottaknak, diákoknak, nyugdíjasoknak >>

Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről

A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje:

hétfő – csütörtök 8.00-14.00-ig
péntek  8.00-12.00-ig

Ügyfélfogadás helye: 1087 Budapest, Kerepesi u. 3.

Tájékoztató a közszférában dolgozók utazási kedvezményének igénybevételéről

A kedvezmény zökkenőmentes igénybevételének érdekében ezúton szeretnénk a közszolgálati alkalmazottak számára 12 menettérti utazáshoz vasúton is 50 %-os kedvezményt biztosító utazási utalvány kiállításához gyakorlati segítséget nyújtani. Az utazási kedvezmény igénybevételének részleteit, valamint az utalvány formai követelményeit a 85/2007 (IV. 25.) számú Kormányrendelet tartalmazza. A kiállításra javasolt utalvány-formátumot jelen hírlevelünk mellékleteként csatoltan megküldjük. Az utalvány mintája az oldal alján gépi kitöltésre alkalmas word és a kézi kitöltésre javasolt pdf kiterjesztéssel is letölthető.

Kérjük, hogy az utalványokat minden esetben eredeti bélyegzőlenyomattal és cégszerű aláírással lássák el, hogy azok valódisága a jegyvizsgálat alkalmával egyértelmű legyen

A kedvezmény felhasználásánál fontos tudni, hogy a 100 km feletti távolságra kiadott menettérti jegyek 14 napig használhatóak utazásra.

Ha a visszautazást ennél későbbi időpontban tervezik, a közalkalmazotti utalványok esetében a MÁV-START Zrt. lehetőséget ad arra, hogy az oda- és a visszaúti jegyet a tervezett oda- és visszautazás napjára külön váltsák meg. A visszaúti jegy az odaúti jeggyel egyidőben is és külön időpontban is megváltható ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával. Ez utóbbi esetben a visszaúti jegyváltáshoz be kell mutatni az odautazáshoz megváltott menetjegyet. Ezt a menettérti jegyváltási lehetőséget egy bélyegzési hely felhasználásával mindaddig biztosítjuk, amíg egy újabb bélyegzési hely felhasználásával egy következő utazást nem kezdenek meg.

A kedvezmény igénybevételével, illetve egyéb vasúti utazással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak a MÁV-START Ügyfélszolgálatához, telefonon a MÁVDIREKT 06 40 494949-es telefonszámán, illetve e-mailen az informacio@mav-start.hu címen.
Valamennyi munkavállalójuk részére kellemes utazást kívánunk!

A 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet strukturális változást hozott a közszféra egyes munkaköreiben dolgozóknak juttatott utazási kedvezmények körében.

Korábban a MÁV ZRt. által kiállított, évente megújítható, arcképes igazolvánnyal a vasúti közlekedésben 50%-os kedvezményre voltak jogosultak korlátlan számban. Azonban az ország sok települése vasúton nem érhető el, így az ott élőknek a kedvezmény igénybevételére kevesebb lehetőségük volt. Az új „Utazási utalvány” segítségével immár a helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételére is lehetőség nyílik a következők szerint:

 • A 12 alkalommal igénybe vehető kedvezmény menettérti útra szól. (7.§ (1)) A kedvezményre jogosító cellák azonban egy útra történő utazáshoz is felhasználhatók. Amennyiben az adott jegyváltási helyen a szolgáltató csak egy útra szóló menetjegyet tud kiállítani, a menettérti utazás igénybevételéhez javasoljuk az odaúti menetjegy megőrzését, illetve- amennyiben az elővételi jegyvásárlás megoldott- a visszaútra a menetjegy utazás után, elővételben történő megváltását.
 • Az utazás során lehetőség van több, különböző járat igénybevételére, így például az autóbusszal megkezdett utazás vasúton is folytatható (csatlakozó utazások). (7.§ (5))
 • A csatlakozó utazások esetében az utazást egy irányba az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig be kell fejezni. (7.§ (5))
 • Az Utazási utalvány fényképet nem tartalmaz, ezért kérjük az igénybevételkor egy Üzletszabályzat szerinti személyazonosításra alkalmas igazolvány külön kérés nélküli felmutatását.
 • Az Utazási utalványt a munkáltató tölti ki. (7.§ (3))
 • A jogosultak körét a 7.§ (1) részletesen leírja.
 • Egy munkavállaló egy évben csak egy Utazási utalványt kaphat, elvesztés esetén az utalvány nem pótolható. A munkaadónak a munkavállalót az utalvány felhasználásáról elszámoltatnia nem kell.
 • Aki érvénytelen Utazási utalvánnyal vagy az érvényes utalvány bemutatása nélkül kísérli meg az utazást, annak a Közszolgáltatási Szerződés 13. sz. melléklete szerinti pótdíjat kell megfizetnie!
 • Az esetleges félreértések elkerülése érdekében a kiállító intézmények az utalványokról olyan nyilvántartást vezessenek, amely kizárja több utalvány azonos személy számára, illetve jogosulatlan személy számára történő kiállítását.
 • A 2007-ben kiadott utalványok 2008. március 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra, így elmarad a korábbi érvényesítés az azzal járó érvényesítési díjjal együtt.
 • A 2007. március 4-től autóbusszal üzemeltetett korábbi MÁV viszonylatok a helyközi autóbusz-közlekedés részét képezik, így ezeken a viszonylatokon a vasúti kedvezmények nem érvényesek.

A menetkedvezményi térítési díjak a következők:

Vasúti utazási igazolvány

Kiállítás díja 1.250 Ft/igazolvány
Érvényesítés díja 1.250 Ft/igazolvány
Pótlás díja 6.250 Ft/igazolvány

Nemzetközi okmányok (FIP)

FIP szabadjegy kiállításának díja 600 Ft/szelvény
FIP igazolvány kiállítás díja 2.000 Ft/igazolvány
FIP igazolvány érvényesítés díja 2.000 Ft/igazolvány
Elveszett/ellopott FIP igazolvány pótlásának díja 4.000 Ft/igazolvány
Rongált FIP igazolvány cseréje 3.000 Ft/igazolvány

FIP szabadjegyek és FIP igazolványok kiállítása illetve érvényesítése 1. kocsiosztályra csak azoknak a munkavállalóknak lehetséges, akik belföldi vasúti utazási igazolványa 1. kocsiosztályra érvényes és legalább 20 év kedvezményre jogosító társaságnál eltöltött, folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy a vasúti utazási igazolványuk sorszáma „9” számmal kezdődik.

Az alábbi társaságok jogosultak FIP kedvezményre:

·        MÁV Zrt.

·        MÁV-START Zrt.

·        MÁV FKG Kft.

·        Záhony-Port Zrt.

·        MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

·        MÁV VAGON Kft.

·        MÁV NOSZTALGIA Kft.

·        MÁV KFV Kft.

A felsorolt társaságok munkavállalói és igényjogosult családtagjai akkor jogosultak nemzetközi utazási kedvezményre, amennyiben a belföldi menetkedvezményt a szokásos feltételek szerint megkapják és a FIP szabályzatban előírt követelmények teljesülnek.

Üzletszabályozás és menetkedvezmény


TÁJÉKOZTATÓ nyugdíjas vasúti utazási igazolványok érvényesítéséhez

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges.

Az érvényesítésben az alábbi jogosultak érintettek:

 • munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (munkavállalók, közalkalmazottak, stb.) és hozzátartozóik,
 • nyugdíjasok hozzátartozói, felülvizsgálatos rokkantak és hozzátartozóik, rendszeres szociális járadékosok és hozzátartozóik,
 • üzemi balesetet szenvedettek hozzátartozói,
 • elhunyt jogszerzők hozzátartozói (özvegyek, árvák).

Nem kell érvényesíteni az alábbi jogosultaknak:

 • Öregségi nyugdíjas jogszerző és végleges állapotú rokkant nyugdíjas jogszerző (5888 és 6888 számú igazolványok), kivéve a MAHART, BAHART és Erdei vasúttól nyugdíjba vonult jogszerzők

A 2017. évre érvényes vasúti utazási igazolvány érvényesítés nélkül 2018. január 31-ig érvényes (kivéve azok, melyeket nem szükséges érvényesíteni).

A vasúti utazási igazolvány érvényesítési díja érvényesítendő igazolványonként 1250 Ft (ÁFA-val együtt), ami a MÁV-START Zrt. által kiküldött csekk befizetésével, vagy az összeg bármelyik gépesített személypénztárban való befizetésével teljesíthető.

A MÁV-START Zrt. által postán kiküldött, érvényesítéshez szükséges adatlapok kitöltését a levél hátoldalán található kitöltési útmutató alapján kell elvégezni.

A kitöltést követően az adatlapo(ka)t a MÁV-START Zrt. Értékesítési Szervezet menetkedvezményi szakterületének (MÁV-START MK) kell visszajuttatni az eredeti befizetést igazoló pénztárbizonylattal, vagy csekkel és a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokkal. Az érvényesítés során az adatlapo(ka)t személyesen, vagy postai úton is eljuttathatja a MÁV-START MK részére.

Személyes érvényesítés esetén a MÁV-START MK munkatársai, amennyiben az adatlapo(ka)t, és a csatolt dokumentumokat megfelelőnek találják, elektronikus úton érvényesítik az igazolvány(oka)t.

Az igazolványok személyes érvényesítése a MÁV-START MK Ügyfélszolgálatán (1087 Budapest, Kerepesi u. 3. fszt. 2.) hétfő-csütörtök 8.00-14.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig végehetik el.

Amennyiben postai úton juttatja el az érvényesítéshez megküldött adatlapo(ka)t, kérjük, hogy azt az adatlap(ok) mellékleteként kiküldött válaszborítékban tegye. Az adatlap(ok) mellékleteként kérjük az eredeti befizetést igazoló bizonylat megküldését is. A MÁV-START MK munkatársai a megfelelő adatlap(ok) és csatolt dokumentumok esetén a beküldött igazolvány(oka)t elektronikus úton érvényesítik, majd levélben megküldik az érvényesítés megtörténtét igazoló dokumentumot az Ön nevére és címére.

Az elektronikus úton történő érvényesítéshez az igazolványt nem kell megküldeni!

 


Tisztelt Munkavállalók és Nyugdíjas jogszerzők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 18. életévet betöltött igényjogosult gyermekek esetében a nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása – és ez által a vasúti utazási igazolványra való jogosultság igazolása – minden félévben (középfokú tanulmányokat folytató jogosult gyermekek esetén is, kivéve a tartósan beteg gyermekeket) szükséges.

A 2017/2018. tanév 2. félévére vonatkozó, 2018. 02. 01. után kiállított, eredeti iskolalátogatási igazolások leadásának helye és határideje:

Nyugdíjas jogszerző esetén:

2018. március 27. MÁV-START Zrt. Menetkedvezmény, 1087 Budapest, Kerepesi u. 3.(személyesen vagy postai úton)

Munkavállalók esetén:

2018. március 27. a területileg illetékes Humán ügyfélszolgálati irodában.

Külső cégek esetén:

az egyes társaságok menetkedvezményi ügyintézőinél és az általuk meghatározott időpontig.

Azon igényjogosult gyermekek igazolványai, melyekhez nem érkezik meg az aktuális igazolás, 2018. március 31. után letiltásra kerülnek és azok utazásra nem használhatóak!

A 25. életévét betöltött gyermek (a tartósan beteg gyermek kivételével) az utazási igazolványra akkor sem jogosult, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat! Kérjük az utazási kedvezményre már nem jogosult gyermekek igazolványát a MÁV-START Zrt. Menetkedvezménybe szíveskedjenek visszajuttatni.

Kérdés esetén az (1( 511-2350, (1) 511-1059 és az (1) 511-7326 telefonszámokon állunk rendelkezésükre.


Tájékoztató a FIP szabadjeggyel történő utazáshoz

A FIP tagvasutaknak egységesen a következő felhasználási feltételeket kell alkalmazniuk a vasutasok és igényjogosult hozzátartozóik FIP kedvezménnyel történő nemzetközi utazásánál:

 • FIP igazolvány igénybevételével történő kedvezményes menetjegy váltásakor a jegypénztárban a FIP igazolvány tulajdonosának fényképes, határátlépéshez szükséges, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (pl: útlevél, személyazonosító igazolvány) kell igazolnia magát.
 • Jegyvizsgálatkor a FIP igazolvány alapján váltott kedvezményes menetjeggyel és a FIP szabadjeggyel utazók kötelesek fényképes, határátlépéshez szükséges, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (pl: útlevél, személyazonosító igazolvány) igazolni magukat. A személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az utast jegynélküli utasnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk valamennyi FIP nemzetközi utazási kedvezményre jogosult munkatársat, hogy az alábbi korlátozások érvényesek a FIP okmányokkal történő utazáskor

Korlátozások az ÖBB-nél: 2016. 12. 11-től az Ausztriába FIP szabadjeggyel utazóknak külön igénybevételi díjat kell fizetniük:

 • az ÖBB vonalán közlekedő valamennyi RJ, ICE, IC, EC vonatokon mind be- és kilépő illetve belföldi forgalomban,
 • a Graz – Klagenfurt viszonylatban közlekedő ICB vonatokon az osztrák belföldi és nemzetközi viszonylatban.

A díjat meg kell fizetniük mind a magán-, mind a szolgálati céllal utazóknak, beleértve a „Kein Zuschlag erforderlich” bélyegzővel ellátott szolgálati- és kísérő utazásokat is.

A megfizetendő igénybevételi díj a fenti vonatkategóriákon:

2. osztályon 10 Euro

1. osztályon 15 Euro.

Ez a díj a vonaton pótdíjmentesen váltható meg.

A megfizetett igénybevételi díj érvényessége a kiadást követő nap 24:00 óráig érvényes és tetszőleges számú utazásra jogosít a FIP szelvény szerinti kocsiosztályon. A megvásárolt helybiztosítás független az igénybevételi díjtól, azt nem helyettesíti.

A következő esetekben nem kell megfizetni az igénybevételi díjat:

 1. helyi (elővárosi) forgalomban
 2. ÖBB éjszakai vonatok igénybevétele esetén
 3. FIP igazolvány alapján váltott 50 %-os mérséklésű menetjegy esetén
 4. az ÖBB ÖsterreichCard felmutatójának
 5. FIP kártya felmutatójának
 6. a Magyarországot érintő alábbi vonatokon:
 7. 346/347 DACIA
 8. EN462/463 KÁLMÁN IMRE (München)
 9. EN 40462/466, 463/40467 WIENER WALZER (Zürich)
 10. EuRegio (ER) vonatok Győr – Bruck a. d. L, Győr – Wien

A jogosult az Ellátottak utazási utalványa alapján biztosított kedvezményt – saját elhatározása alapján – számszerű megkötöttség nélkül házastársával (élettársával) megosztva is használhatja, ha az saját jogán is rendelkezik Ellátottak utazási utalványával. Annak a jogosultnak az Ellátottak utazási utalványát vagy a jogosultságát bizonyító más iratot, akivel a jogosult a kedvezményt megosztja, a menetjegy ellenőrzésekor be kell mutatni. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A kedvezmény megosztása az utazási lehetőségek számát nem növeli.

Nem osztható meg a kedvezmény – élettársi kapcsolatra hivatkozással – az egyenes ági rokonok (anya-lánya, anya-fia, apa-fia, apa-lánya stb.) között.