Vidékfejlesztési támogatások, pályázatok 2019: tippek a pénz támogatások igénybevételéhez >>

Vidékfejlesztési támogatások, pályázatok 2019: tippek a támogatások igénybevételéhez

A jogszabályok alapján a területhez kötődő közvetlen és egyes vidékfejlesztési támogatásoknál is jogosultsági feltétel – azaz a támogatás nyújtásának alapja – a területeken az úgynevezett minimumkövetelmények betartása (MINK), melyeket hazai viszonylatban a 10/2015 (III.13.) FM rendelet 2. §-a foglalja magába.

A gazdálkodóktól az érintett támogatásokért cserébe az alábbi minimumkövetelmények teljesítése elvárt.

A szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a gyomok – beleértve a veszélyes gyomnövényeket, valamint a nádat – és a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben lehetnek jelen, hogy nem áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása.

Nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás akkor áll fenn, ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található. (veszélyes gyom: pl.parlagfű, aranka, vaddohány)

Nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodásról akkor beszélhetünk, ha a vizsgált parcella esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú növény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fás szárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető.

Gyepek esetében nem fordulhat elő túllegeltetés, amelynek során a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik. Továbbá gyepek esetében a gyepalkotó fűfajok – nem beleértve a nádat – és takarmánynövények túlsúlyban legyenek, és ne legyen a területen az előző évről olyan növedék, amelynek szaporító képletei is elnyíltak.

Amennyiben a gazdálkodó fenti jogosultsági feltételeket nem tudja betartani, úgy pl. a SAPS, a zöldítés, a termeléshez kötött támogatásokra adott területen nem lesz jogosult. Ugyanez vonatkozik az agrár-környezetgazdálkodás/ökológiai gazdálkodás VP-s intézkedések esetében is. Amennyiben valamely vis maior ok következik be, s az bejelentésre és elfogadásra is kerül, úgy a gazdálkodó a vis maior ok fennállásáig mentesül a kötelezettség alól.

Ha azonban a vis maior kérelemben a minimumkövetelmények be nem tartása is jelölésre kerül, de a vis maior nem kerül elfogadásra, úgy sajnos a minimumkövetelmény meglétének hiánya miatt meg nem felelés állapítható meg, azaz a táblára jutó kifizetés elutasításra kerülhet. Vis maior ok hiányában az előzőekben leírtak szerint, a táblára adható támogatás adott évben lenullázódik, s még a túligénylés szankcióját is magával hozhatja!

Be the first to comment on "Vidékfejlesztési támogatások, pályázatok 2019: tippek a pénz támogatások igénybevételéhez >>"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!