Erre figyeljetek nagyon : Elévült követeléseket próbálnak meg behajtani, ne fizessetek!

Erre figyeljetek nagyon : Elévült követeléseket próbálnak meg behajtani, ne fizessetek!

Erre figyeljetek nagyon : Elévült követeléseket próbálnak meg behajtani, ne fizessetek!Mindenki figyelmét felhívják :

Erre kell figyelni >>>

Vigyázzatok!!! ELÉVÜLT KÖVETELÉSEKET PRÓBÁLNAK MEG BEHAJTANI RAJTUNK!! Vigyázzatok! Mindenki figyelmét felhívják : elévült követeléseket próbálnak behajtani! 10 éves számlával is kopogtathat a behajtó!Ne hagyjátok magatokat! Telefonszámla, parkolás, egyéb csekkek stb! Itt van amire nagyon figyeljetek :

MUTATJUK HOGYAN ÚSZHATOD MEG >>

Közmű díjtartozás, utazás során kiszabott pótdíj, mobiltelefon előfizetéshez kapcsolódó hátralék – a Budapesti Békéltető Testülethez több olyan ügy érkezik, amelyben a szolgáltatók jóval korábbi tartozás kifizetését követelik. Mit tehet a fogyasztó?
Követeléskezelő cég szólította fel a fogyasztót, hogy fizessen meg egy négy évvel korábbi, gázszolgáltatóval szemben keletkezett tartozást. A Budapesti Békéltető Testülethez beadott fogyasztói kérelem szerint azonban jó ideje már nem is ő volt az ingatlan tulajdonosa, mégis tőle követelte a szolgáltató az összeget. Az ügy a Testület meghallgatásán egyezséggel ért véget, a vállalkozás törölte a fogyasztó nevéről a tartozást.
Egy másik, hasonló ügyben is meg tudtak egyezni a felek a Testület eljárásában. A vita kiindulópontjaként az szolgált, hogy a fogyasztótól az évekkel korábban elhunyt édesanyjának a tartozását követelték. A szolgáltatással ellátott lakás önkormányzati tulajdonú volt, azt nem a fogyasztó örökölte, és a tartozást a hagyatéki eljárásban sem jelentette be a szolgáltató úgy, hogy mindeközben egy másik tartozást bejelentettek, tehát tisztában voltak a haláleset időpontjával. Ebben az esetben is sikerült megegyezni a Testület segítségével, és az elévült tartozás törlésre került.
Egy személyszállítási vállalkozással szintén sikerült megegyeznie a fogyasztónak a Testület eljárásában. A fogyasztót a vállalkozás ellenőre megbírságolta, majd ezt követően bement az ügyfélszolgálatra, hogy rendezze a kiszabott összeget. Ott azonban arra hívták fel a figyelmét, hogy a nevén egy másik, korábbi követelést is nyilvántartanak. A vállalkozás a régebbi tartozásra hivatkozva nem akart részletfizetési kedvezményt engedélyezni a fogyasztó részére, azonban a Testület előtt ez az ügy is egyezséggel érhetett véget. Habár a vállalkozás az elévült követelést továbbra is nyilvántartja, mint nem teljesített követelést, de engedélyezte a fogyasztónak, hogy az utóbb kiszabott pótdíjat ennek ellenére részletekben teljesítse.
Olyan esetre is volt példa a Testület előtt, hogy elektronikus hírközlési szolgáltató követelt évekkel korábbi tartozást a fogyasztótól. A beadott kérelem szerint ráadásul csupán SMS-ben jelezte a szolgáltató a fogyasztó felé a 65.000 forintos elmaradását. Ezt követően az ügyfélszolgálaton tudta meg, hogy a nyilvántartott összeg különböző, évekkel korábbi tételekből áll össze. Csak a Testület eljárásában sikerült tisztázni, hogy melyek is pontosan ezek a tételek. A szolgáltató követelt elmaradt részleteket egy mobilkészülék vásárlásával kapcsolatban, illetve számlatartozást is nyilvántartott. Az eljáró tanács úgy határozott, hogy a szolgáltató törölje az előfizetési díjhoz kapcsolódó tartozást a fogyasztó nevéről, mivel az elévült.
Azonban a készülékvásárláshoz kötődő elmaradt részleteket a fogyasztónak meg kell fizetnie, mivel arra az általános polgári jogi szabályok szerinti 5 éves elévülési idő irányadó, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 1 éves elévülési idővel szemben, és 5 év még nem telt el a tartozás keletkezése óta.
Az elévülés hatására a tartozás maga nem szűnik meg, tehát követelhető, viszont a bírósági úton való kikényszeríthetősége megszűnik, azaz végrehajtani sem lehet. Ha önkéntesen teljesíti a fogyasztó az elévült követelést – mivel a tartozása fennállt – utólag nem követelheti vissza a kifizetett összeget akkor sem, ha utóbb kiderült, hogy a tartozás már elévült.
A polgári jogi igényekre 5 év elévülési időt határoz meg a Polgári Törvénykönyv. Azonban számos olyan jogszabály van, amely bizonyos típusú követelésekre rövidebb elévülési időt ír elő. Ilyenek például a gáz és villamosenergia szolgáltatásból eredő követelések, amelyek 2 év alatt elévülnek. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások is speciálisak ilyen szempontból, 1 év után már elévültté válnak.
Az elévülési időt bizonyos események megszakítják, ilyenkor a jogszabályban meghatározott időtartam számítása újrakezdődik. Ilyen hatással jár a tartozás elismerése, a követelés megegyezéssel történő módosítása és az egyezség, illetve ha bírósági eljárásban érvényesítik a követelést, vagy ha az csődeljárásban bejelentésre kerül.

Korábban a fizetési felszólítás is megszakította az elévülést, azonban az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatályba lépését követően már nincs ilyen hatása a fizetési felszólításnak.

Mire figyeljenek a fogyasztók?

1. Nézzenek utána alaposan a vitás területre irányadó elévülési időnek. Számos esetben rövidebb idő alatt elévülnek a vállalkozások követelései, mint az általános szabályok szerinti 5 év.
2.  Figyeljenek arra, hogy elévült követelés fizetésére felszólíthatja a fogyasztókat a vállalkozás. Nagyon körültekintően tegyenek csak eleget az évekkel korábbi tartozásra vonatkozó felszólításnak, mivel ha teljesítik a benne foglalt követelést, utólag visszakövetelni ezt nem lehet az elévülésre hivatkozással.

3. Amennyiben már követeléskezelő céghez került a tartozásuk és az fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi, ezzel szemben ellentmondással kell élniük az elévülésre hivatkozással, különben az végrehajthatóvá válik, akár elévült a követelés akár nem.  Továbbá az elévülésre a bírósági eljárásban is kifejezetten hivatkozni kell, a bíróság azt hivatalból nem vizsgálja.
4. Ha a tartozás jogalapjával, törlésével kapcsolatos, vagy bármilyen más vitában nem tudnak megegyezni a vállalkozással, kérelmezzék a Budapesti Békéltető Testület eljárását, hogy pont kerülhessen a vitás ügy végére. Legfontosabb hírek

error: Content is protected !!