Itt az új támogatás – több mint 150,000 ft-ot adnak most a munkavállalóknak!

Itt az új támogatás – több mint 150,000 ft-ot adnak most a munkavállalóknak!

Itt az új támogatás – több mint 150,000 ft-ot adnak most a munkavállalóknak! A fővárosban, a vidéki nagyvárosokban sokkal több a munkalehetőség és jellemzően a bérek is jóval magasabbak – viszont az albérletárak is. A leendő munkavállalóknak segítséget jelenthet az albérleti (vagy más néven lakhatási) támogatás. Cikkünkből kiderül, hogy kinek jár albérlet támogatás és hogyan kell igényelni.

Ki vehet igénybe támogatást a lakhatásához?

A lakhatási támogatás igényléséhez bizonyos kritériumoknak kell teljesülnie. A kormányhivatal így foglalta össze, hogy kik lehetnek a támogatásra jogosultak:

lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.

A feltétekről bővebben:

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőneknyújtható,

  • aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet;

Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni.

A bérleti szerződésben a bérlemény címe, nem egyezhet meg az igénylés napján a foglalkoztatott lakcímkártyáján szereplő tartózkodási hely címével, vagyis nem kaphat lakhatási támogatást az az álláskereső, aki a kérelem benyújtásáig fennálló tartózkodási helyére szóló bérleti szerződést nyújt be.
  • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;
  • aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
  • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t;
  • akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi – munkaszerződés szerinti – bruttó munkabér nem haladja meg az 600.000 forint összeget.

Kinek jár albérlet támogatás? Mennyi az annyi?

A fenti feltételeknek megfelelő álláskeresőnek járhat lakhatási támogatás. Ez fix hat hónap időtartamra szól, és legfeljebb 162.400 Ft/hó összegben nyújtható. Kizárólag az albérleti díjra lehet költeni, ezért is ismerik sokan albérleti támogatásként.

A lakhatási támogatást két egyenlő összegben, előlegként folyósítják. A program 2023. március 1-től 2023. december 31-ig tart.

Albérlet támogatás munkavállalóknak: hogyan kell igényelni?

Az álláskeresők a munkaszerződésük aláírásának napjáig, a munkavégzés helye szerinti járási kormányhivatal foglalkoztatási osztályainálkérelmezhetik a lakhatásuk, vagyis az albérletük támogatását. A kérelem innen tölthető le.

 

error: Content is protected !!