PÉNZBELI TÁMOGATÁS MUNKANÉLKÜLIEKNEK, DOLGOZÓKNAK, KÖZMUNKÁSOKNAK!

PÉNZBELI TÁMOGATÁS MUNKANÉLKÜLIEKNEK, DOLGOZÓKNAK >>>

Frissítve ma reggel : Foglalkozást elősegítő támogatások- Képzési támogatás

A foglalkozást elősegítő képzési támogatás célja az elhelyezkedési esélyek javítása valamint a munkahely megtartásának az elősegítése.
A képzési támogatásra csak akkor jogosult a személy, ha a munkaügyi központ ajánlotta a képzést vagy még a képzés megkezdése előtt egyetértett a képzésben való részvétellel.
A támogatás jövedelmi helyzettől független pénzbeli ellátás, amelyek a következő formában nyújthatók:
– kereset kiegészítés vagy keresetpótló juttatás
– a képzéssel kapcsolatos költségeknek a megtérítése, részben vagy egészben is lehetséges a képzési intézmény által meghatározott képzési költség, és a képzéshez kapcsolódó: helyi, helyközi utazás, szállás, élelmezés költségei)

A képzési támogatásban akkor részesülhet a személy, ha a munkaügyi központ ajánlotta fel a képzést vagy még a képzés kezdete előtt egyetértett a munkaügyi központ abban, hogy a személy részt vegyen az adott képzésben.
Keresetpótló juttatásban a személy csak akkor részesülhet, ha olyan intenzív képzésben vesz részt, amely elméleti képzés vagy az együtt folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama eléri hetente a minimum 20 órát.
A keresetkiegészítés, a képzés előtt elért átlagkereset és a képzés alatt kapott kereset közti különbsége.
A keresetpótló juttatás összege nem lehet kevesebb mint a megállapításakor érvénybe lévő közfoglalkoztatási bér hatvan százaléka, ugyanakkor nem lehet több a közfoglalkoztatási bér összegénél, amely összeg 2015-ben: 79.155 forint.
Kinek adható támogatás a képzéshez:
1.- álláskereső
2.- nem töltötte be a 25.életévét és nem szerzett jogosultságot álláskeresési járadékra , álláskeresési segélyre a tanulói jogviszonyának megszűnte után.
Amennyiben a személy felsőfokú végzettséggel rendelkezik,akkor részesülhet képzési támogatásban ha nem töltötte be a 30. életévét a hallgatói jogviszony megszűnte után és nem szerzett jogosultságot álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre.
3.- a következő ellátások valamelyikében részesül:
– terhességi gyermekágyi segély
– gyermeknevelési támogatás
– gyermeknevelési segély
. csecsemőgondozási díj
– gyermekgondozási díj
– ápolási díj.

Még további feltétel, hogy nem haladhatja meg a heti 30 órát a képzés időtartama valamint a gyermek egy éves életkor betöltése után kezdődik meg a képzés a gyes, gyed-ben részesülő szülőnek. A gyes, gyed, gyet- ben részesülő személy nem folytathat keresőtevékenységet sem.
4. rehabilitációs ellátást kap
5. annak a személynek is adható, akinek a munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik és ezt közölte írásban a munkaadó az állami foglalkoztatási szervvel és a munkavállalóval is.
6. közfoglalkoztatott és a képzésben való részvételt vállalta.
7. olyan munkaviszonyban álló személy, akinek a képzés nélkül nem biztosított a foglalkoztatása.

A képzésben résztvevő személy számára havonta utólag folyósítják a keresetpótló juttatást és a költségtérítést, amely az élelmezés és a szállás költségeit fedezi. Megelőlegezhető az utazási költség a képzésben résztvevő személy számára.
Nagyon fontos kitétel, hogy amennyiben a képzésben résztvevő személy neki felróható okból nem vesz részt az óralátogatásban, azokra a napokra nem kap keresetpótló juttatást.

Az igényt a képzési támogatásra a lakcím szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. Minden évben nyilvánossá teszi a munkaügyi központ azokat a képzéseket, amelyekhez támogatást nyújthat, ugyanakkor a kirendeltség választja ki azokat a személyeket, akiknek javasolja a képzésben való részvételt. A munkaügyi központ és a kiválasztott személy együttesen döntenek a támogatott képzés irányáról, amennyiben több intézmény szerepel a munkaügyi központ jegyzékében, akkor a képzésben résztvevő személy választhatja ki, hogy melyik intézménynél szeretne a képzésben részt venni.

error: Content is protected !!