Gyes melletti munkavégzés 2019 jogszabály – Gyes, Gyed, Tgyás melletti munkavégzés feltételei 2019 – Hogyan lehet dolgozni GYES vagy GYED mellett?

Gyes Gyed Tgyás melletti munkavégzés feltételei  – Minden anyukát érint az a jogszabály, amely azt részletezi, hogy, hogyan lehet dolgozni gyes, gyed mellett 2019 évben. Természetesen azt nem írja elő a jogszabály, hogy minden érintett éljen a jogszabály által kínált lehetőséggel, de a lehetőséget minden gyesen, vagy gyeden lévő szülőnek biztosítja.

Az elmúlt években olyan mértékben nőtt a munkanélküliség, és csökkentek a családok bevételei, hogy egyre többen kénytelenek azon elgondolkodni, hogy megszakítsák a gyermeknevelés miatt kivett fizetés nélküli szabadságukat, és idő előtt visszatérjenek gyesről, és gyedről a munkaerő-piacra. Ezért egyre fontosabb annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy, hogyan lehet dolgozni gyes, gyed mellett. Ismerkedjünk is meg a jogszabály idevágó betűivel.

A gyes, tgyás illetve a gyed szabályozása, az 1998. évi LXXXIV. törvény, illetve az 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezései által történik. Több pozitív változás is történt az elmúlt években, gondoljunk csak a gyed extra bevezetésére, illetve a gyed, és a gyes melletti korlátlan munkavégzés lehetőségére. Ez utóbbit fogjuk kicsit bővebben kifejteni. Azt köztudott, hogy a gyed folyósítása a gyermek 2. életévének, a gyes folyósítása pedig a 3. életévének a betöltéséig történik alap esetben, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, mert abban az esetben a gyes a gyermek 10. életévének a betöltéséig kerül folyósításra.

2017. január 01 óta lehetősége van a gyeden, és a gyeden lévő szülőnek az ellátás lejárta előtt felvenni a munkát, azaz visszatérni a munkaerő-piacra, amint a gyermek betöltötte az első életévét. Amikor ez megtörtént, akkor a szülő vállalhat akár teljes idejű munkát is, vagy akár lehet vállalkozó is. Megszűnt az időbeni korlátozás. A munkavégzés mellett kapott jövedelem mellett nem vész el a gyed, vagy gyes összege sem, hanem azok lejáratáig folyósításra kerülnek. Sőt, ha a szülő miután visszatért a munkába, a gyermek 1 éves kora után, és keresőképtelen lett, a gyed, illetve a gyes mellett jár neki a táppénz is.

Továbbá jó, ha tudjuk, hogy a munkáltatónak van egy olyan kötelezettsége is, hogy, amennyiben a szülő, a gyermek 1 éves kora után félállásban, illetve részmunkaidőben szeretne dolgozni, úgy köteles ezt a lehetőséget biztosítani a számára. Ameddig a szülő gyeden, illetve gyesen van, megilleti a munkahely védelem a gyermek 3 éves koráig, azaz a munkáltató nem mondhat fel neki. Abban az esetben viszont, ha a szülő megszakítja a fizetés nélküli szabadságát, és hamarabb visszamegy a gyedből, gyesből dolgozni, akkor a védelem megszűnik, azaz a munkáltató élhet a felmondás lehetőségével, de indoklási kötelezettség áll fenn ekkor is. Csak abban az esetben mondhat fel ekkor is, ha nem tud a munkavállalónak olyan munkát biztosítani, amely megfelel annak a képzettségének, gyakorlatának, vagy ha a felajánlott munkakört a munkavállaló utasítja vissza.

error: Content is protected !!