Családtámogatások – így alakul a megújult bölcsődei támogatás Magyarországon!

Családtámogatások – így alakul a megújult bölcsődei támogatás Magyarországon!

Családtámogatások – így alakul a megújult bölcsődei támogatás Magyarországon! Megjelent az új bölcsődei támogatás lebonyolítására kiírt pályázat, vagyis ezzel megkezdődhetett a a megújult bölcsődei támogatás program lebonyolításának megszervezése. Ebből számos részlet derült ki például a keretösszegről, a jogosultak köréről vagy a megpályázható összegekről, azt viszont csak találgatni lehetett, mikor indul el a pályázási lehetőség. Miközben áprilisban zajlanak jellemzően a bölcsődei beiratkozások, sok szülő várja már a bejelentés óta egyre türelmetlenebbül – az olvasói levelek alapján -, hogy közöljenek hivatalosan is valamilyen konkrétumot. Lapunk ezért megkereste a legfontosabb kérdésekkel a Magyar Államkincstárt. Mutatjuk a választ.

Még januárban írták ki a „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” című felhívást, melyre kérelmet kizárólag a Magyar Államkincstár nyújthatott be. Ezzel elindult a megújult bölcsődei támogatás program lebonyolításának megszervezése – vettük észre még februárban. A felhívásból sok részlet kiderült, mint például, hogy a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd forint és a projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 54 hónap áll rendelkezésre. Az igényelhető támogatás összege legfeljebb 50 ezer forintra nőtt, de bizonyos esetekben 65 ezer forint is lehet. A támogatást akár 2023. április 1-ig visszamenőleg lehet majd igényelni némely esetekben, azt viszont csak találgatni lehetett, mikor is indul el maga a program, lehet benyújtani az első pályázatot.
A már említett pályázati kiírásban szerepelnek úgynevezett mérföldkövek bizonyos határidőkkel, illetve ezeket az elvárásokat az Ütemezés alpont is megismétli. Eszerint az első mérföldkőhöz 2024. március 31-ig kellett elérni, 5 cél teljesítésével. Ezek a következők voltak:

  • A célcsoport tájékoztatását szolgáló kampány megkezdődik,
  • a támogatás odaítélésének, folyósításának megvalósításához szükséges informatikai rendszer fejlesztése elkészül,
  • ügyfélszolgálat kialakításra kerül,
  • a támogatást igénylő honlapján elérhető a személyi térítési díjhoz nyújtott támogatás igénylésére vonatkozó felhívás,
  • a kedvezményezett esélyegyenlőségi tervében rögzítésre kerül, hogy saját munkavállalói körében – különösen a gyermeknevelésre, a gondozói és a szülői szerepre, továbbá az életkorra, valamint a hátrányos helyzetet előidéző körülményekre tekintettel – legalább 1 db olyan új, pozitív, méltányos és rugalmas intézkedést dolgoz ki, amely elősegíti a munkavégzés körülményeinek javulását, megőrzését.

Az biztos, hogy a tájékoztatási kampány nem indult el áprilisban, és felhívás sem jelent meg a honlapon. Hogy a technikai feltételek teljesültek-e március 31-ig, arról nincs tudomásunk. Korábban ez alapján az ütemezés alapján úgy véltük, hogy a támogatáshoz a kérelmek benyújtása is megkezdődhet 2024 áprilisában, ez azonban téves feltevésnek bizonyult. A pályázatban meghatározott második mérföldkő pedig, hogy 2024. december 31-ig „a személyi térítési díj támogatásban részesített személyek száma eléri az 1000 főt”.
Ez még akár tartható is lehet, azonban – mivel már május van – a pályázat kiírása és a tájékoztatási kampány az előzetes tervektől eltérően már biztosan késik.

Amikor tavaly ősszel kipattant, hogy a Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása – vagy ahogy mindenki nevezi, a bölcsődei támogatás – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem került meghosszabbításra, az államtitkárság azt közölte, a kormány tervei szerint ismét elérhető lesz a támogatás, melynek keretében a szabályozás szélesebb körben, magasabb összegben, kedvezőbb feltételek mellett teszi majd lehetővé a támogatás igénylését. Akkor még „Brüsszelre” vártak, hogy biztosítsák a forrásokat, azok a források viszont rég megérkeztek.

Az akkori közlés alapján a 2019. július 31-től bevezetett program keretében, melynek végdátumát előbb 2021. december 31-ről 2022. december 31-ig, majd 2023. március 31-ig hosszabbították, mintegy 10 ezer gyermek után tudták igénybe venni a szülők a bölcsődei támogatást több mint 2,6 milliárd forint összegben. 3 év és 9 hónap, vagyis 44 hónap alatt 10 ezer gyermek szülei pályáztak sikeresen. Ezek alapján év végéig, ha időben bevezetik, még tartható lehet az 1000 fős célkitűzés. Viszont csak akkor, ha nem várnak szeptemberig. Az ideális ehhez nyilván az lenne, ha még májusban, de legkésőbb a nyáron el tudna indulni a program.

A Magyar Államkincstár válaszolt is, meg nem is

Lapunk kérdéseire, hogy mikor várható a pályázat kiírása, vagy hogy meg tudják-e erősíteni azokat az információkat, amelyekre eddig a MÁK-nak szóló pályázati felhívásból kiderültek, az alábbi választ kaptuk:
A Magyar Államkincstár az EFOP Plusz-6.3.1-23 „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” című kiemelt projekt támogatási szerződését megkötötte, valamint a projekt előkészítési feladatait megkezdte annak érdekében, hogy a bölcsődei térítési díj támogatás mielőbb igényelhetővé váljon a kisgyermekes szülők számára. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes információkról és feltételekről a projekt indulását megelőzően a Magyar Államkincstár tájékoztatást fog nyújtani. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló program célcsoportja az a munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő, akinek állandó lakcíme vagy tartózkodási helyének címe a kevésbé fejlett régiók területén van.

Az Államkincstár tehát dolgozik az ügyön, de konkrétumokat nem árultak el. Arra szintén külön rákérdeztünk, hogy a bölcsődei támogatást valóban lehet-e majd igényelni visszamenőleg 2023. április 1-ig, ahogy a felhívásban szerepel – hiszen akkor a szülők ezzel már számolhatnak, gyűjthetik a számlákat, stb. Ezt sem erősítették meg, de nem is cáfolták.

Egyelőre tehát nem marad más, mint a várakozás a kisgyermekes szülők számára.

error: Content is protected !!