Fontos! Elveszítheted a nyugdíjad ha erre nem figyelsz, rengeteg nyugdíjast érint!

Fontos! Elveszítheted a nyugdíjad ha erre nem figyelsz, rengeteg nyugdíjast érint!

Fontos! Elveszítheted a nyugdíjad ha erre nem figyelsz, rengeteg nyugdíjast érint! A törvény szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel.

FRISS HÍREK

Emiatt felmerül a kérdés, hogy újraszámítják-e a 2024-ben a szünetelést követően ismét folyósítani kezdett nyugdíj összegét.
Saját bejelentés és a NAV adatközlése alapján döntenek az öregségi nyugdíj szüneteltetéséről

A meghatározott kivétellel az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas a következő jogviszonyban áll:

– közalkalmazotti,

– költségvetési intézménynél köznevelési foglalkoztatotti,

– egészségügyi szolgálati,

– rendvédelmi igazgatási szolgálati,

– honvédelmi alkalmazotti,

– kormányzati szolgálati,

– adó- és vámhatósági szolgálati,
– politikai szolgálati,

– biztosi,

– köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati,

– bírói szolgálati,

– igazságügyi alkalmazotti szolgálati,

– ügyészségi szolgálati,

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy

– a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll, írja a Nyugdíjguru.

Azonban a Kormány hivatkozott mentesítő rendelete alapján nem kell szüneteltetni a nyugdíját annak a közszolgának, aki
– szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,

– köznevelési vagy szakképző intézményben vagy

– érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál

dolgozik nyugdíjasként.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas egészségügyi dolgozó nyugdíját ugyan szüneteltetik, de részére a munkáltatója megigényelheti a nyugdíja mindenkori összegével megegyező nettó összegű nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést.

A nyugdíjhatóság az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt. A szüneteltetés megszűnésével a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

error: Content is protected !!