Itt az újabb rendkívüli szigorítás – Változnak a kerítés építés szabályai, rengeteg tulajdonos kerülhet most bajba!

Itt az újabb rendkívüli szigorítás – Változnak a kerítés építés szabályai, rengeteg tulajdonos kerülhet most bajba!

Itt az újabb rendkívüli szigorítás – Változnak a kerítés építés szabályai, rengeteg tulajdonos kerülhet most bajba! Az utóbbi időben egyre több fix kerítés jelent meg a mezőgazdasági területek körül, amelynek terjedését igyekszik gátat szabni a jogalkotó.

Az új jogszabályok módosítják és kiegészítik a kerítéstelepítésre, a nemkívánatos fajok egyedeinek elejtésére, valamint a zárttéri vadtartásra vonatkozó előírásokat – számolt be az agroinform.hu.Legfontosabb újdonságok a kerítéstelepítés szabályozásában

Az új jogszabályi változások a tartós telepítésű kerítések létesítéséhez a következő főbb újdonságokat tartalmazzák:

  • Területméret Korlátozása: A bekeríteni tervezett terület nagysága nem haladhatja meg az 50 hektárt.
  • Természetes Életfeltételek Biztosítása: A vad természetes életfeltételeit és jellemző mozgásirányát biztosítani kell.
  • Műszaki Alkalmazhatóság: A kerítés műszaki jellemzőinek megfelelőnek kell lenniük a vadkár elleni védekezésre.
  • Alternatív Megoldások Hiánya: A mezőgazdasági kultúra védelme más vadkárelhárítási módszerrel nem biztosítható.

Fontos alapelv, hogy a fix kerítés építéséhez a területileg illetékes vadászatra jogosult hozzájárulása is szükséges. Ezt a hatóság csak akkor engedélyezheti, ha a vadászatra jogosult beleegyezett.Új rendelkezések a vadgazdálkodásban

A jogszabály újdonságai közé tartozik, hogy a vadászterület vadgazdálkodási üzemtervében nemkívánatos fajként meghatározott nagyvadfajok egyedei vadászati idényben mennyiségi korlátozás nélkül elejthetők, függetlenül a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervtől.

Emellett az éves vadgazdálkodási terv akkor is teljesítettnek minősül, ha az attól való elmaradás a 10 százalékot nem haladja meg.

Elektronikus vadászati napló bevezetése

  1. március 1-jétől minden vadászatra jogosult használhat elektronikus vadászati naplót és teríték-nyilvántartást („e-beírókönyvet”) a papíralapú helyett. Az ilyen szoftvereket egy kijelölt szervezet fogja bevizsgálni, és az eredményeket honlapján közzéteszi.Változások a vadaskertek szabályozásában

A vadaskertek tekintetében a változások többek között a hatósági felügyeletet, az alhaszonbérletet, az adminisztrációt és a kertekben tartható állománynagyságot érintő rendelkezéseket módosítják.

Az új jogszabályok célja a mezőgazdasági területek és a vadállomány védelmének egyensúlyban tartása, valamint a vadkár megelőzése. Az érintett gazdálkodóknak és vadászoknak érdemes alaposan megismerkedniük az új előírásokkal, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak megfelelően végezhessék.

error: Content is protected !!